Działania zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Książka to przyszłość”

   W roku szkolnym 2021/22 biblioteka szkolna w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”otrzymała wsparcie finansowe na kwotę   5 0000,00. Z powyższej sumy zostały zakupione książki: nowości wydawnicze, lektury, książki poczytnych autorów. Głównym celem realizacji projektu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Poza zakupem książek, jako szkoła otrzymująca dofinansowanie zostaliśmy zobligowani do realizacji działań promujących czytelnictwo. Cała wspólnota szkolna zaangażowała się we wcielenie owych wskazań. Do tej pory w ramach realizacji powyższego programu zrealizowano działania, które objęły wszystkich uczniów z klas I – VIII.

1. Podjęto współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Hyżnem ora z Miejską Biblioteką Publiczną w Tyczynie.

 – zapoznano z funkcjonowaniem w/w bibliotek ( warsztaty czytelnicze),

– wymieniono informacje o wydarzeniach promujących czytelnictwo,                                                            

 – zdobyto wiedzę na temat gromadzonych zbiorów i możliwością korzystania z ich zasobów.

2. Organizowano wydarzenia i akcje promujące czytelnictwo z udziałem uczniów. Na bazie wybranych pozycji książkowych w poszczególnych klasach wykonano projekty edukacyjne: lapbooki, makiety, prezentacje multimedialne, plakaty, książeczki, scenki dramatyczne.  – przeprowadzono lekcje biblioteczne, na których sukcesywnie wdrażano zadania w ramach NPRCZ   i zachęcano do korzystania z biblioteki szkolnej, organizowano akcje promujące czytelnictwo i przygotowujące do realizacji projektów edukacyjnych: „Tydzień  z książką”,  „ Przerwa na czytanie, Czytanie na przerwie”.

3. Uwzględniono tematykę wpływu czytania na rozwój dzieci i młodzieży podczas zorganizowanego   spotkania z rodzicami.                                                                                                                                                        

– prezentacja multimedialna o wielorakich korzyściach płynących z wartości czytania oraz o jego wpływie na rozwój dziecka „Czytanie, mądra Rzecz”.

     Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliotekarza, rodziców, dyrektora szkoły oraz wychowawców wokół promocji czytelnictwa w szkole i w środowisku lokalnym. Wzbogacił także aspekty współpracy z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o książki zgodne z potrzebami i zainteresowaniami czytelników spowodowało wyraźnie zauważalne zwiększenie zainteresowania biblioteką i książką.  Ciekawie doposażony księgozbiór umożliwia uczniom miło spędzać czas na przerwach, prowadzić dyskusje na temat przeczytanych utworów, dostarcza pozytywnych emocji, wielu wrażeń, rozbudza różnego rodzaju zainteresowania, umożliwił uczestniczenie w ciekawych projektach edukacyjnych, a przede wszystkim zachęca do nowych, ciekawych działań na rzecz promowania czytelnictwa. Udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa  otworzył wiele możliwości do nowych, ciekawych działań we współczesnej szkole, w tym i w bibliotece.

Dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w realizację programu w naszej szkole i zapraszam do biblioteki.

Możesz również polubić…

Font Resize