Pasowanie na czytelnika

Pierwszoklasiści w bibliotece szkolnej

„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”

      Wszystko zaczęło się 8 lutego 2021 roku od pogadanki, której celem było zachęcenie uczniów do samodzielnego wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania zainteresowań czytelniczych. Dzieci dowiedziały się również dlaczego warto czytać książki i jak je szanować. Pierwszoklasiści wykazali się znakomitą wiedzą jak należy dbać o książki i czego nie wolno robić podczas czytania. Następnie zapoznali się z regulaminem biblioteki szkolnej oraz zasadami wypożyczania książek.

    W końcu nastąpił uroczysty moment  pasowanie na czytelnika połączony z przekazaniem wyprawek czytelniczych w ramach realizacji projektu „ Mała książka – wielki człowiek”, ufundowanych przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem MEN.                 Książeczka jest skierowana zarówno do rodziców jak i do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Zawiera  propozycje i wskazówki czytelnicze a także przykładowe wyliczanki, które znakomicie sprawdzą się w życiu codziennym, stymulując przy tym rozwój dziecka.

   Po oficjalnym złożeniu przyrzeczenia uczniowie skorzystali z oferty księgozbioru bibliotecznego i dokonali własnego wyboru lektury. Dla podkreślenia roli czytania w życiu każdego człowieka posłużę się słowami  Kornela Makuszyńskiego: „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem,  a puste serce wzruszeniem”

                                                                                                                                                   Bibliotekarz

Pamiętajmy ! Czytanie jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu zdobywamy nową wiedzę oraz umiejętności. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł i emocje, kształtują kompetencje językowej, zakorzeniają w kulturze. Przy odpowiednim wsparciu dorosłych literatura dziecięca staje się wspaniałym przewodnikiem, który pomaga młodym „czytelnikom” odkrywać otaczający świat, rozbudza ich wyobraźnię a także inspiruje do twórczych praktyk.

    Zachęcam wszystkich Rodziców, a także uczniów do zapoznania się z zamieszczoną poniżej broszurą informacyjną na temat potrzeb czytelniczych dzieci w różnym wieku.

„Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”

„Książką połączeni” – pdf.

 

Możesz również polubić…

Font Resize